چراغهاي پارکی LEDسري سولار

قیمت = تماس

توضیحات

چراغهاي پارکی LEDسري سولار )SOLAR LED street light with pole (با قابلیت 1 ،2و 3شبانه روز backup در مدل ها و نام های تجاری زیر

آسا شایان

  • SHGLSS٠١
  • SHGLSS٠٢
  • SHGLSS٠٣

 

5/5 - (1 امتیاز)